Интегриращо и включващо обучение
Ето че можем да се поздравим с излизането на "Интегрирано и включващо обучение" (книга за учителя) - част 1 и част 2.
При заявен интерес и желания за поръчки може да се свържете с нас: s.zachev@gmail.com
Списък на индивидуалните способности (силни страни)
Издаден: 18 Януари 2013
Публикуван: 18 Януари 2013
Бюлетин за родители
Издаден:
Публикуван: 26 Февруари 2013
Бюлетин за родители
Издаден:
Публикуван: 26 Февруари 2013
Бюлетин за родители - дислексии
Издаден:
Публикуван: 13 Април 2013
Концептуалната карта посветена на "нормализацията" е разработена от Виктория Иванова, студентка от специалност "Социална педагогика", 1 курс, редовно обучение. Предложената информация осветлява философията на нормализацията и прилаганите услуги за образователен, социален, емоционален, професионален и обществен живот.
Издаден:
Публикуван: 12 Май 2014
Студентите от специалност "Предучилищна педагогика и чужд език" представят подготовката си за изпита по "Специална педагогика". Една от задачите е да представят образователните услуги в страните, чиито език изучават и овладяват в периода на висшето си образование.
Издаден: 26 Януари 2015
Публикуван: 26 Януари 2015
Специалното обучение в Германия
Издаден:
Публикуван: 26 Януари 2015
Бюлетин за родители. Обучителни трудности на детето.
Издаден:
Публикуван: 26 Януари 2015
Работа с родители. Споделени практики при работа с деца с детска церебрална папрализа
Издаден:
Публикуван: 26 Януари 2015
Бюлетин за родители
Издаден:
Публикуван: 26 Януари 2015
Информационен бюлетин
Издаден:
Публикуван: 20 Декември 2015
Бюлетин за интелектуалната недостатъчност
Издаден:
Публикуван: 17 Май 2016
Задачи за изпит по Специална педагогика за специалност "Предучилищна педагогика и логопедия"
Издаден:
Публикуван: 18 Май 2016
Европейска харта на логопеда
Издаден:
Публикуван: 18 Май 2016
Референтни теории - частично представени
Издаден:
Публикуван: 18 Май 2016