Интегриращо и включващо обучение
Ето че можем да се поздравим с излизането на "Интегрирано и включващо обучение" (книга за учителя) - част 1 и част 2.
При заявен интерес и желания за поръчки може да се свържете с нас: s.zachev@gmail.com
С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.
Издаден: 1 Юни 2009
Публикуван: 17 Септември 2010
Законът урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.
Издаден: 1 Юни 2007
Публикуван: 17 Септември 2010
Етичен кодекс на работещите с деца
Издаден: 1 Януари 2007
Публикуван: 18 Септември 2010
Кодекс на държавните служители
Издаден: 1 Август 2007
Публикуван: 18 Септември 2010
Отразява основните изисквания по отношение на интеграцията на децата/учениците със специални образователни потребности.
Издаден: 23 Януари 2010
Публикуван: 17 Септември 2010
Процедурата указва общите положения в реда и условията за провеждане на вътрешно и външно оценяване съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване, с което се определят организацията на оценяване в училищното обучение и организацията на изпитите за придобиване на професионална квалификация в центровете за професионално обучение.
Издаден: 1 Април 2003
Публикуван: 18 Септември 2010
Хората с аутизъм трябва да се ползват от същите права и свободи, с които се ползват всички жители на Европа (ЕС), така, както те са приети, в името на най-доброто за индивида с аутизъм. Тези права трябва да се разширяват, защитават и отстояват чрез подходящо законодателство във всяка страна.
Издаден:
Публикуван: 4 Май 2012
Le present volume contient la CIH-2: Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la sante. Le but ultime poursuivi avec la CIH-2 est de proposer un langage uniformise et normalise ainsi qu'un cadre de travail pour la description des etats
Издаден: 1 Март 2000
Публикуван: 18 Септември 2010
"Веселата наука" за лудостта (17 век)
Издаден: 10 Декември 2010
Публикуван: 15 Януари 2011
Четири лица и четири компонента на процеса на приобщаване
Издаден:
Публикуван: 16 Декември 2017
Списък на индивидуалните способности (силни страни)
Издаден: 18 Януари 2013
Публикуван: 18 Януари 2013
Бюлетин за родители
Издаден:
Публикуван: 26 Февруари 2013