Презентации
Публикувана: 16 May 2015, 22:43
Проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“. (29-30 август 2013 г.).
Публикувана: 16 May 2015, 22:41
Проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“. (29-30 август 2013 г.). НИОКСО-Банкя
Публикувана: 16 May 2015, 20:31
Кратко описание за презентацията "Un accompagnement pédagogique virtuel au sein de l`école intégratrice"