Презентации
Публикувана: 17 May 2015, 20:40
Десетгодишният опит на българското училище и десетгодишната продължаваща професионална подготовка на учителите са основният аргумент за избора на изследователската теза и търсенията на концептуални опори за разработване на методологично обоснован модел за локализиране, назоваване и произвеждане на практически решения. (24 октомври 2014 г.)
Публикувана: 17 May 2015, 19:53
Лекционният курс е подготвен и реализиран за студенти от магистърската програма "Педагогика на деца със специални образователни потребности" благодарение на Договора за културно-образователно сътрудничество на Wallonie-Bruxelles/България (декември 2006).
Публикувана: 17 May 2015, 19:30
Лекционният курс е реализиран за магистърска програма "Педагогика за деца със специални образователни потребности" през декември 2006 год. с подкрепата на Програмата за сътрудничество Валония-Брюксел/България
Публикувана: 16 May 2015, 23:03
Форум „Десетгодишнина на сътрудничеството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Университета на Монс-Ено“ Под патронажа на г-жа Мари-Доминик Симоне, Министър на научните изследвания, новите технологии и международните отношения на Валония (Белгия) и с участието на Посланика на Република България в Белгия, Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, проф. дн Пл. Легкоступ и Зам.-Министъра на Международното сътрудничество на Валония-Брюксел, Ш.-Е. Лагас 21 ноември 2008. Монс, Белгия
Публикувана: 16 May 2015, 22:44
Научна конференция с международно участие 25 години Педагогически факултет, секция „Начална училищна педагогика“ (6-7 ноември 2009)