Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители

Научна конференция с международно участие 25 години Педагогически факултет, секция „Начална училищна педагогика“ (6-7 ноември 2009)