Сайтът на сдружение "Гаврош"
Дневен център за деца със специални нужди, обучителен и ресурсен център. Създаден през 1994 г. от г-н Иван Станчов. Адаптирайки професионалния опит от Великобритания, предаван чрез участието на доброволци, Центърът "Карин дом" е пионер в приложението на новия модел за образователни и социални услуги. Принципи в организацията на работата са: екипната дейност, индивиуализацията и диференциация на дейностите за децата, работата с родителите и др. "Карин дом" е пример за качество на услугите в специално-педагогическата практика.
Център за деца, чийто принципи на организация и провеждане на дейностите са: индивидуален подход към всяко дете, постоянна връзка родители-учители, нови дидактични програми и материали, модерна аудио и видеотехника.