Интегриращо и включващо обучение
Ето че можем да се поздравим с излизането на "Интегрирано и включващо обучение" (книга за учителя) - част 1 и част 2.
При заявен интерес и желания за поръчки може да се свържете с нас: s.zachev@gmail.com
Етичен кодекс на работещите с деца
Издаден: 1 Януари 2007
Публикуван: 18 Септември 2010
Кодекс на държавните служители
Издаден: 1 Август 2007
Публикуван: 18 Септември 2010
Кодекс на труда
Издаден: 1 Август 2007
Публикуван: 18 Септември 2010
Семеен кодекс
Издаден: 1 Януари 2007
Публикуван: 18 Септември 2010