Научен дискусионен форум

На 14 и 15 декември 2017 г. в Педагогическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" се проведе научният дискусионен форум "От приобщаване към участие в образователния процес". Посветен на приобщаващото образование и на процесите на приобщаване на учителите и учениците в новия кадър на образователния процес, форумът прерасна в мини-конференция с научно-практически и международен резонанс. Със специалното участие на проф. Жан-Клод Калюби, научен директор на Университетски институт за интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, Университет на Квебек в Шербрук (Квебек, Канада). Галерията пресъздава последователността на събитието.