Maгистри
Специалността “Педагогика на деца със специални образователни потребности” е за подготовката на РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ. Завършилият обучението е специалист в областта на специалната педагогика и психология, и педагогическото придружаване на децата/учениците със специални образователни потребности.
Педагогика в извънучилищна среда
Социализация на деца в риск
Към магистри