Интегриращо и включващо обучение
Ето че можем да се поздравим с излизането на "Интегрирано и включващо обучение" (книга за учителя) - част 1 и част 2.
При заявен интерес и желания за поръчки може да се свържете с нас: s.zachev@gmail.com
Хората с аутизъм трябва да се ползват от същите права и свободи, с които се ползват всички жители на Европа (ЕС), така, както те са приети, в името на най-доброто за индивида с аутизъм. Тези права трябва да се разширяват, защитават и отстояват чрез подходящо законодателство във всяка страна.
Издаден:
Публикуван: 4 Май 2012
Le present volume contient la CIH-2: Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la sante. Le but ultime poursuivi avec la CIH-2 est de proposer un langage uniformise et normalise ainsi qu'un cadre de travail pour la description des etats
Издаден: 1 Март 2000
Публикуван: 18 Септември 2010
Първото значително постижение на световната организация в тази област. Приета в далечната 1948г., без гласове 'против'.
Издаден: 10 Декември 1948
Публикуван: 18 Септември 2010
"По-скоро сега, отколкото никога"
Издаден: 1 Януари 2008
Публикуван: 18 Септември 2010
Презентация към Доклада на ЮНЕСКО; Мониторинг и прогнози "Образование за всички"
Издаден: 1 Януари 2009
Публикуван: 18 Септември 2010
Световен доклад - цели на развитието на Третото хилядолетие
Издаден: 1 Януари 2008
Публикуван: 18 Септември 2010
Декларация от Монреал за защита на човешките права на лицата в ситуацията на интелектуална недостатъчност.
Издаден: 6 Октомври 2004
Публикуван: 18 Септември 2010
Докладът обединява актуализираната информация и анализите от наблюдения, отнасящи се до начина на живот на хората с увреждания. Той предлага препоръки, предписания и мерки за действие при решаване на международни и национални проблеми.
Издаден:
Публикуван: 3 Юни 2012