Сайтът на Държавната агенция за закрила на детето
Сайтът на Агенцията за хората с увреждания
Сайтът за проекта на МОМН - ИКТ в образованието по програма "Развитие на човешките ресурси", финансирана от Европейския социален фонд и Република България.