Още статии
Публикувана: 10 Jun 2011, 15:16
Визията е променена, време е да модифицираме навика и „закостенелия” обществен стереотип за „етикетиране” на другите, на различните, които остават както под прицела на погледа на „старата наука”, така и под любопитните чужди погледи „… като извънземни”.
Ето основната трансформация в конвенционалната педагогика. На този етап от развитието ѝ като педагогика и психология на интегрираното обучение, се открива най-значимото ѝ постижение. То допринесе за „освобождаването” на всеки и всички от „оковите на биологизацията и етикетирането” и разработи пътя на обществото ни за приемане на “освободените” и за споделяне с тях на най-висшите социални ценности: свободата, равенството и удовлетворението на потребностите.
Публикувана: 07 May 2011, 23:41
Eкспертeн център за сравнително изучаване на училищната интеграция на ученици със специални потребности (в България и Общност Валония-Брюксел, Белгия)
Целта на проекта за сътрудничество е учредяване на междууниверситетски изследователски център за психологическо и педагогическо придружаване на учениците със специални потребности в рамките на училищната интеграция в България и Общността Валония-Брюксел.
Публикувана: 12 Dec 2010, 18:01
През 2010 год. след решение на Академическия съвет на ВТУ „Св. св Кирил и Методий” започна научно изледователския и международния проект: „Изследване на образователната интеграция на децата/учениците със специални образователни потребности”
Финансиран е по Наредба N 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за научна и художествено-творческа дейност и регламентирани в правилника на ВТУ.
Публикувана: 24 Aug 2010, 12:15
Идеи за реформата
И днес, все още сме изправени пред бариерите за превъзмогване на познатите от близкото ни минало обществени нагласи за отхвърляне, прикриване, пренебрегване и изолиране на децата/учениците с различни възможности.
Публикувана: 23 Aug 2010, 18:45
Висше педагогическо училище Лозана, Вод, Швейцария
Слоганът на Асоциацията отразява целта на провежданите дейности, ориентирани към обучението, преподаването, професионалната подготовка, оценностяването на социалните роли и осигуряване максимално качество на живот за лицата с умствена изостаналост и лицата с трудности в ученето/научаването.