На 14 и 15 декември 2017 г. в Педагогическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" се проведе научният дискусионен форум "От приобщаване към участие в образователния процес". Посветен на приобщаващото образование и на процесите на приобщаване на учителите и учениците в новия кадър на образователния процес, форумът прерасна в мини-конференция с научно-практически и международен резонанс.
Публикувана на: 16 Dec 2017, 14:09
Още статии
Публикувана: 08 Nov 2017, 22:01
От приобщаване към участие в образователния процес
Катедра „Начална училищна педагогика“ Ви кани на научнодискусионния форум „От приобщаване към участие в образователния процес“ Тематични модули: • Приобщен ли е учителят към приобщаващото образование? – Условия на подкрепа и съпротива. • Участие на децата и учениците в образователния процес. – Подходи, методи и средства за оценяване и стимулиране.
Публикувана: 31 Aug 2016, 22:16
Отговори, базирани на научноизследователските факти
Представеният профил на ресурсния учител се основава на изучаването на промените в образователната среда и социалните отношения.
Публикувана: 15 May 2015, 14:45
През погледа на изследователската практика
В монографията са проследени позитивните тенденции в познавателното и социалното развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност, анализирани на основата на екологичната психология, инклузивната педагогика и промените в образователната практика.
Публикувана: 10 May 2012, 17:51
Научно-методически сборник
Книга за учителя. Първа част