Цел и мисия на портала E-PsychoEducation:

За дистанционното обучение

Дистанционното обучение (ДО) само за няколко години се превърна в иновационната педагогика на висшето образование. Мултимедийните технологии на Интернет промениха качествено традиционната система на преподаване и учене, и стандартният клас, група, аудитория станаха и виртуални. Преподавателите и обучаваните са в нова ситуация и в нов формат на комуникация, в нова динамика на отношения и са поставени лице в лице с изключителното разнообразие в експанзията от информации.

Порталът E-PsychoEducation e покана за виртуално обучение, участие и съвместна дейност в областта на интегрираното обучение.

Макар и да сме с доказан научен, преподавателски и практически опит, предстои експериментирането в електронното професионално консултиране на:

  • Деца/ученици и родители;
  • Учители, ресурсни учители, психолози, директори на училища;
  • Социални работници и сътрудници, и всички, които проявяват интерес към разглежданите теми.

Нека всички работещи в сферата на образователните и социалните услуги за деца/ученици със специални потребности споделят собствените си успехи, искания и професионални потребности. Ще се опитаме да отговорим компетентно и дистанционно!

Накратко за екипа:

проф. дпн Анелия Гърбачева

Дейност: Преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на Специалната педагогика и психология, Великотърновски Университет "Св.св. Кирил и Методий"

В последователност: асистент, старши асистент, главен асистент, доцент към Педагогическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий".

Сътрудничество с Департамента по Ортопедагогика на Университета на Монс, Белгия от 1990 до 2009 год. UMons

e-mail: anelia_gb [at] e-psychoeducation.eu
Адрес: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. Т. Търновски 2, гр. Велико Търново, България