Катедра "Начална училищна педагогика", Педагогически факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
На 14 и 15 декември 2017 г. в Педагогическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" се проведе научният дискусионен форум "От приобщаване към участие в образователния процес". Посветен на приобщаващото образование и на процесите на приобщаване на учителите и учениците в новия кадър на образователния процес, форумът прерасна в мини-конференция с научно-практически и международен резонанс.
Прочетете още...
Дата на публикуване: 16.Dec.2017, 14:09
Последно от галерията:
"От приобщаване към участие в образователния процес"
Последно добавени видеозаписи:
3210 показвания
Лекция от квалификационен курс
10:01 мин., добавен:
2931 показвания
Лекция от квалификационен курс
13:32 мин., добавен:
Последно добавени връзки:
Сайт за игри и занимания
Сайт за образователни занимания и забавления